Informatie voor gemeenten

In iedere gemeente zou elk slachtoffer van huiselijk geweld de stap naar hulp moeten kunnen zetten zonder zorgen om het huisdier. Idealiter wordt het slachtoffer samen met het dier opgevangen, en anders zal het huisdier tijdelijk door Mendoo worden ondergebracht bij een gastouder.

Het probleem

Weinig gemeenten bieden een duurzame oplossing voor slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren. Feit is dat deze slachtoffers, vaak vrouwen met kinderen, in de gewelddadige situatie achterblijven vanwege het huisdier. Onderzoek wijst uit dat er een sterke relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling is. Omdat dit verband zich op het snijvlak tussen de thema’s dierenwelzijn, huiselijk geweld en (nieuwe) huisvesting bevindt, zien wij dat het belang van slachtoffers die samen met hun huisdieren hulp zoeken, onderbelicht blijft. Verschillende instanties zoals Veilig Thuis, GGD, vrouwenopvang en politie zetten zich ieder in op een van de genoemde kwesties, waardoor slachtoffers van huiselijk geweld mét huisdieren vaak tussen wal en schip belanden. Zowel in beleid als in middelen die vanuit gemeenten en de regiovisie beschikbaar worden gesteld.

De oplossing

Wij willen aandacht vragen voor bovengenoemd probleem en de bruggen slaan die nodig zijn tussen de dierenhulpverlening en maatschappelijke hulpverlening. Om deze bruggen te slaan en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en de juiste hulp te bieden voor slachtoffers met huisdieren, is voorlichting nodig. Per regio kunnen wij het kennisniveau van hulpverleners vergroten op het gebied van dierenmishandeling in relatie tot huiselijk geweld, waardoor signalen beter opgepakt kunnen worden en er ook beter gehandeld kan worden in een noodsituatie. Een groot deel van de ketenpartners per gemeente ziet het belang in van aandacht voor huisdieren binnen de problematiek rondom huiselijk geweld. Zij hebben een grote behoefte aan coördinatie, ondersteuning en expertise op mens-dierrelaties en specifiek de relatie tussen huiselijk geweld, kindermishandeling en dierenmishandeling. Stichting Mendoo kan in deze behoefte voorzien door de rol van coördinator op zich te nemen, ondersteuning te bieden en haar expertise te delen door middel van interactieve trainingen waarbij de nadruk ligt op signalering en handelen.

Een raadslid benoemt het belang van Mendoo:

“Een speerpunt van de gemeente is het terugdringen van huiselijk geweld. Mendoo speelt een belangrijke rol in het behalen van dit doel. Van gewelddadige situatie tot veilige haven. Dit mooie initiatief helpt het hele gezin, ínclusief het huisdier.“

Gemeenten waar Mendoo mee samenwerkt:

Verschillende gemeentes hebben grote stappen gezet voor slachtoffers van huiselijk geweld met huisdieren in hun regio.
Klik hieronder voor meer informatie over de betreffende gemeente.

Contact

Wil uw gemeente ook aandacht aan de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling besteden en ervoor zorgen dat mensen sneller de stap zullen zetten om de gewelddadige situatie te ontvluchten? Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op: