Wij zijn

  • Een team met een missie
  • Vooruitstrevend en professioneel
  • Open en vasthoudend
  • Flexibel en oplossingsgericht
  • Samenwerkend en coördinerend

Wij staan voor

  • De sterke band tussen mens en dier
  • Dierenwelzijn
  • Maatwerk
  • Praktische ondersteuning

Onze successen

11

Vrouwenop-
vanglocaties

steunen onze missie en heten mensen mét huisdieren welkom. Hierdoor vormt het huisdier, voor deze mensen, geen belemmering meer om de hulp te krijgen die zij nodig hebben.

730

Huisdieren

zijn door Mendoo opgevangen. Hierdoor doorlopen de mensen die bij hen horen sneller en krachtiger hun hersteltraject.

23

Gastlessen

heeft Mendoo gegeven aan de politieacademie over de sterke link tussen huiselijk geweld, kindermishandeling en dierenmishandeling.

15

Hulpverlenings-
organisaties

werken al met ons samen. Op die manier bundelen wij de krachten bij het tegengaan van mensen- en dierenleed omdat dit elkaar kan versterken zonder goede opvang.

Ons doel

Dat huisdieren worden erkend als volwaardig onderdeel van het gezin in hulpverleningstrajecten voor slachtoffers van huiselijk geweld.
Dat hulpverleners zoeken naar het beste hersteltraject voor zowel mens als dier, omdat deze oplossingen complementair zijn.

Onze missie

Korte termijn


Het bieden van een praktische oplossing voor het huisdier, zodat hulpvragers direct gebruik kunnen maken van professionele hulpverlening en hun leven sneller weer op de rit hebben.

Lange termijn


Het realiseren van landelijk coöperatief beleid binnen het maatschappelijke hulpverleningsveld dat gericht is op: mens en dier sámen naar herstel. Zorg wordt daarmee toegankelijk voor iedereen, ook voor hulpvragers met huisdieren.

Onze visie

Korte termijn


Wanneer het huisdier geen drempel vormt voor hulpvragers om de stap te zetten naar professionele hulpverlening, worden hersteltrajecten effectiever doorlopen, wat mensen- en dierenwelzijn ten goede komt.

Lange termijn


Stakeholders in het maatschappelijke hulpverleningsveld erkennen de band tussen mens en dier en het effect hiervan op mensen- en dierenwelzijn. Zij staan achter het belang van een coöperatief beleid dat de beste oplossing biedt voor zowel mens als dier binnen hersteltrajecten.

Ons streven

Dat dierenwelzijn binnen hulpverleningstrajecten wordt gezien als iets belangrijks. En duidelijk maken dat dit een positieve invloed heeft op het herstel van alle partijen.
Duidelijk maken dat kwetsbare mensen eerder professionele hulp aanvaarden wanneer het welzijn van hun huisdier wordt gewaarborgd, wat niet alleen bijdraagt aan de (mentale) gezondheid van cliënten, maar ook verdere escalatie voorkomt.
Aantonen dat hulpverleningstrajecten eerder starten en effectiever verlopen wanneer er een goede oplossing voor dieren wordt geboden. Dit komt ten goede aan de landelijke zorgkosten en het welzijn van mensen en dieren.