Dankzij jouw bijdrage raken kwetsbare mensen en dieren elkaar niet kwijt.

Doneer nu!

Totaal: € -Totaal: € -
Privacyverklaring
Liever handmatig middels een banktransactie je donatie doen? Dat kan op NL86TRIO0379642328 tnv Stichting Mendoo.

Ons streven

Mens en dier samen naar herstel. Wij doen dit omdat wij geloven in de sterke band tussen mens en dier. Helaas kan diezelfde band het hulpverleningstraject van kwetsbare mensen in de weg staan. Iemand wil bijvoorbeeld niet zonder huisdier vluchten, omdat ze geen opvangadres met huisdier kennen. Hierdoor wordt er vaak later en soms zelfs helemaal niet aan de bel getrokken. In dat soort gevallen bieden wij hulp.

Onze hulp komt onder meer in de vorm van voorlichting aan andere hulpverlenende instanties. Hiernaast zorgen onze gastgezinnen voor tijdelijke opvang. Ook bewegen wij gemeenten om opvang mogelijk te maken voor kwetsbare mensen en hun huisdier samen. Zó kunnen mensen de juiste zorg krijgen zonder (blijvend) afscheid te nemen van hun maatje.

Wil je ons helpen bij deze missie?

Jij bepaalt hoeveel je wilt geven en in welke vorm. Op onze website vind je meer informatie hoe je iets kunt nalaten of kunt schenken met belastingvoordeel. Je kunt ook doneren vanuit een bedrijf of stichting.

ANBI

Mendoo is een anbi-stichting. Anbi staat voor algemeen nut beogende instelling. De regels die in Nederland gelden voor dit soort organisaties biedt mensen, bedrijven en stichtingen die bij ons doneren een aantal belangrijke garanties. Zo voldoen al onze medewerkers, dus ook de vele vrijwilligers, aan de integriteitseisen. Verder zijn wij verplicht tot het bieden van 100% transparantie. Je vindt ons jaarverslag en beleidsplan op onze website. Hierin vind je terug hoe wij jouw geld besteden hoe we blijvend willen bijdragen aan waar wij voor staan.

Heb je vragen of wil je met ons van gedachten wisselen?

We zijn op verschillende manieren te bereiken.