Dankzij jouw bijdrage raken kwetsbare mensen en dieren elkaar niet kwijt.

Doneer nu!

Totaal: € -Totaal: € -
Privacyverklaring
Liever handmatig middels een banktransactie je donatie doen? Dat kan op NL86TRIO0379642328 tnv Stichting Mendoo.

Mens en dier samen naar herstel. Dát is ons streven. Wij doen dit omdat wij geloven in de sterke band tussen mens en dier. Helaas kan diezelfde band het hulpverleningstraject van kwetsbare mensen in de weg staan. Hierdoor wordt er vaak later en soms zelfs helemaal niet aan de bel getrokken. In dat soort gevallen bieden wij hulp.

Onze hulp komt onder meer in de vorm van voorlichting aan andere hulpverlenende instanties. Hiernaast zorgen onze gastgezinnen voor tijdelijke opvang. Ook bewegen wij gemeenten om opvang mogelijk te maken voor kwetsbare mensen en hun huisdier samen. Zó kunnen mensen de juiste zorg krijgen zonder (blijvend) afscheid te nemen van hun maatje. Geef hoe en hoeveel jij wilt en help ons bij deze missie. Kijk op Help mee en doneer als bedrijf of stichting. Hier vind je ook hoe je iets kunt nalaten of kunt schenken met belastingvoordeel.

Mendoo is een anbi-stichting. Anbi staat voor algemeen nut beogende instelling. De regels die in Nederland gelden voor dit soort organisaties biedt mensen, bedrijven en stichtingen die bij ons doneren een aantal belangrijke garanties. Zo voldoen al onze medewerkers, dus ook de vele vrijwilligers, aan de integriteitseisen. Verder zijn wij verplicht tot het bieden van 100% transparantie. En dat doen we ook. Zo vind je ons jaarverslag en beleidsplan op onze website. Hierin vind je terug hoe wij jouw geld besteden hoe we blijvend willen bijdragen aan waar wij voor staan.

Heb je toch nog vragen, dan zijn wij natuurlijk ook persoonlijk te bereiken. Dus heb je nog vragen over donaties, schenkingen of iets nalaten, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan natuurlijk ook voor andere vragen.