Gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle is een van de eerste gemeenten waarmee Mendoo een samenwerking is aangegaan. Vanaf het eerste contact heeft Zwolle laten weten aandacht te hebben voor de relatie tussen huisdieren en kwetsbare mensen binnen de gemeente. Zij heeft altijd open gestaan voor ondersteuning en heeft als een van de weinige gemeenten in Nederland een DierenTeam Zwolle.

Mens en dier samen naar herstel parners

Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Tel. 14 038
E-mail
Website

Aandacht voor huiselijk geweld, kinder,- en dierenmishandeling

Dierenwelzijnsnota 2020

Gemeente Zwolle werkt met een beleidskader welke helder en vernieuwd is en waar menig gemeente jaloers op kan zijn! Zijn werken met een viertal speerpunten:

  • Opvang van dieren completeren
  • Preventie, informatie, educatie en communicatie
  • Dierenwelzijn en mensenzorg uitwerken
  • Hondenbeleid en handhaving

Waarbij in speerpunt drie specifiek wordt stilgestaan bij de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling.

Regiovisie 2021-2024 IJsselland “Geweld hoort nergens thuis”

De gemeente werkt, net als de anderen gemeenten, met een regiovisie aanpak huiselijk geweld. In de huidige regiovisie staat vermeldt dat de gemeente wil voortbouwen op het beleid van de afgelopen jaren. Daarbij rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten rondom huiselijk geweld, die soms vragen om heroverweging van de aanpak en om nieuwe, innovatieve vormen van samenwerking. En laat de samenwerking met Mendoo nou een van de nieuwe, innovatieve manieren van samenwerken zijn!

Onze aanpak

Al vanaf het begin van Mendoo zijn we in contact met gemeente Zwolle om mensen te helpen die uit een gewelddadige situatie willen stappen. De gemeente ondersteunt daarin door de dieren de eerste 48 uur
noodopvang te bieden in het dierenasiel.

Inmiddels zijn we met de gemeente in gesprek om, naast de noodopvang, ook ondersteuning te bieden bij het signaleren van huiselijk geweld, kinder,- en dierenmishandeling. Waarbij we alle relevante stakeholders binnen de gemeente zullen trainen op het gebied van huiselijk geweld en dierenmishandeling waarbij de nadruk ligt op de signalering waardoor je al in een vroeg stadium kunt handelen en daarmee extra leed voorkomen kan worden.

Stakeholders

Contact

Wil uw gemeente ook aandacht aan de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling besteden en ervoor zorgen dat mensen sneller de stap zullen zetten om de gewelddadige situatie te ontvluchten? Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op: