Veelgestelde vragen

De naam Mendoo komt voort uit: Mens EN Dier Onvoorwaardelijk en Onafscheidelijk.

Op dit moment werken wij met zeven vaste krachten (4 fte) en een groot team van vrijwilligers.

Wij bepalen altijd in overleg wat de taken van een vrijwilliger zullen zijn. Voorbeelden zijn:

 • Gastouder(s) die dieren opvangen
 • Mensen die ons ondersteunen bij het vervoeren van de dieren
 • Mensen die ons helpen bij het uitvoeren van de gastouder(s)bezoeken
 • Mensen die ons helpen bij het voeren van de intakegesprekken
 • Mensen die ons ondersteunen met social media
 • Mensen die ons ondersteunen bij ICT-gerelateerde taken.

Hoewel wij ontzettend dankbaar zijn voor onze grote groep vrijwilligers en de kennis en expertise die daar aanwezig is, heeft de stichting ook behoefte aan een stabiel en professioneel team met achtergronden in dierenwelzijn en maatschappelijke zorg. Het werk draagt grote verantwoordelijkheden met zich mee en dit wordt gedragen door de kleine groep vaste krachten.

Alle mensen die een professioneel hulpverleningstraject gaan starten en een oplossing zoeken voor hun dier.

Mendoo helpt mensen met een huisdier die in een ongewenste situatie terecht zijn gekomen en daar professionele hulp bij nodig hebben, maar deze hulp niet krijgen/durven aan te gaan omdat ze bang zijn hun dier daarbij kwijt te raken.

Wij helpen deze mensen bij het vinden van een praktische oplossing zodat ze toch hulp kunnen krijgen. Dit doen we door aandacht aan het huisdier te schenken en te zorgen voor een veilige plek voor het dier.

Het gaat om honderden gevallen per jaar. In 2020 zijn we 352 keer benaderd door mensen met een hulpvraag.

Uiteraard helpen we mensen ook door ze advies te geven of door te verwijzen naar andere hulpverleningsinstanties.

Sinds 2014 hebben we meer dan 350 mensen geholpen met de opvang van hun dier(en). Waarvan 93 mensen in 2020.

Wij dragen zorg voor alle diergerelateerde kosten. Bijvoorbeeld de dierenartskosten, gedragstherapie, pensions, voer, dierbenodigdheden.

Mensen komen uit een crisissituatie waar ze vaak met hoge schulden kampen. Wij willen niet dat er nog een extra drempel gecreëerd wordt door extra eisen te stellen aan onze hulpverlening.

Na drie maanden, wanneer de financiële situatie in kaart is gebracht, zal er gekeken worden of er een bijdrage mogelijk is.

Mensen kunnen door vervelende omstandigheden (wat soms buiten hun eigen macht ligt) in de problemen komen. Ook mensen zoals jij en ik.
Dat wil niet zeggen dat ze niet voor hun dier kunnen zorgen, integendeel zelfs, het dier is vaak nog het enige dat ze hebben en waarvoor ze alles over hebben.

Natuurlijk zijn er ook situaties waarvan wij vinden dat iemand niet (meer) in staat is om het dier de juiste verzorging te bieden. In dat geval gaan we met elkaar in gesprek en kijken we wat de beste oplossing voor het dier is.

Wij werken met veel partijen samen om ervoor te zorgen dat mens en dier de juiste hulp krijgen. Een greep staat hieronder:

 • Vrouwenopvanglocaties
 • Maatschappelijke hulpinstanties
 • Veilig Thuis
 • GGZ
 • Politie
 • Dierenartsen
 • Gedragstherapeuten
 • Gemeenten

Zeker, wij geloven in samenwerking en het bundelen van krachten.
Wij werken daarom veel samen met allerlei andere organisaties uit het veld. Denk hierbij aan pensions en asielen (al dan niet van de dierenbescherming), dierenartsen en andere non-profitorganisaties gericht op dierenwelzijn.

Er zijn al vele dierenwelzijnsorganisaties in Nederland. Een organisatie die zich zowel op mens als dier richt was er nog niet in 2014, toen wij begonnen. Dat is ook wat ons uniek maakt.

Op het moment dat we met de stichting startten is er onderzoek gedaan onder andere organisaties om deze problematiek elders onder te brengen, maar daar waren destijds geen interesse en financiële middelen voor.

Veel dieren die wij helpen kwamen uit een goed gezin totdat het mis ging. Mensen vragen niet voor niets onze hulp.
Zij willen ook een goede oplossing voor het dier. Anders zou het een kwestie zijn van afstand bij een asiel en wachten tot er een nieuw baasje voor ze komt. Het gaat erom dat het baasje in beeld is en geen afstand van het dier wil doen, maar wel hulp nodig heeft. Wij willen deze eigenaar de kans geven om aan zijn/haar problemen te werken zonder het huisdier hierin kwijt te raken.

Mendoo is werkzaam in een uniek veld. Waarbij het juist gaat om zowel het mensen,- als het dierenwelzijn. Onze expertise, datgeen wat ons drijft, is dierenwelzijn.

Samenwerking met maatschappelijke hulpverleningsinstanties zorgt ervoor dat we ook het mensenwelzijn kunnen waarborgen.

Helaas komt het regelmatig voor dat een dier, afkomstig uit een huiselijk geweld situatie, ook slachtoffer is geweest van geweld.

Onder dierenmishandeling verstaan wij ook verwaarlozing. Door de gewelddadige thuisssituatie is het mogelijk dat de eigenaar niet in staat is geweest het huisdier te geven wat het nodig had en dit verwaarlozing tot gevolg had.

Dieren worden vaak bij ons aangemeld per e-mail, telefoon of via de website.
Dit wordt gedaan door een eigenaar zelf, een hulpverlener of familie/vrienden.

Elke casus is anders en dus maatwerk, maar over het algemeen is de werkwijze voor opvang als volgt.
Stap 1: we krijgen een melding binnen van de hulpvrager of hulpverlener
Stap 2: we sturen het intakeformulier toe m.b.t. nadere informatie-uitvraag over het huisdier
Stap 3: het huisdier wordt wel (of niet) door ons opgenomen
Stap 4: we tekenen de overeenkomst met de hulpvrager, waarmee we de zorg en verantwoordelijkheid voor het dier overnemen
Stap 5: we zoeken een passende gastouder voor het dier of we maken heldere afspraken met de maatschappelijke opvang waar het dier samen met de hulpvrager naartoe gaat

Indien het dier naar een gastouder gaat:
Stap 6: we tekenen de overeenkomst met de gastouder
Stap 7: we brengen het dier onder bij de gastouder
Stap 8: we houden de hulpvrager structureel op de hoogte van het welzijn van het dier
Stap 9: wanneer hulpvrager weer in staat is om voor zichzelf en het dier te zorgen, herenigen wij de hulpvrager met het dier

Mendoo is werkzaam op twee pijlers; tijdelijke opvang van jaarlijks meer dan 160 huisdieren bij gastgezinnen en het werken aan beleidsverandering in Nederland, zodat professionele zorg toegankelijk wordt voor kwetsbare mensen mét huisdieren.

Om deze verantwoordelijkheden het hoofd te bieden, vond onze Raad van Toezicht een collegiale directie noodzakelijk en verantwoord. Door het co-directeurschap ontstaat er tijd en ruimte om de deskundigheid van Mendoo op alle niveaus te laten gelden en zo bij te dragen aan het welzijn van mens en dier.

Mendoo werkt binnen de norm van salarissen directeuren van goede doelen. Beide directeuren verdienen € 4305,- bruto per maand o.b.v. 40 uur, exclusief 8% vakantiegeld. De directie vormt 1,5 fte.

Mendoo hanteert geen bonussen, eindejaarsuitkering of overige extra’s.

Niets. Zij doen hun werk onbezoldigd.

Omdat wij in ons werk te maken hebben met privacygevoelige en/of gewelddadige situaties, hebben we ervoor gekozen om ons adres niet publiekelijk bekend te maken. Ook rijden wij een anonieme dierenambulance zonder logo.

Mendoo is een anbi-stichting en dus geheel afhankelijk van schenkingen en donaties van particulieren, bedrijven, fondsen en andere betrokkenen. Alle inkomsten komen ten goede aan onze missie.

Staat uw vraag er niet tussen?