Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag is een van de eerste gemeenten die er bewust en openlijk voor kiest om aandacht te hebben voor de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Daarmee worden er drempels weggenomen om uit een gewelddadige situatie te stappen en zal de kans op een voorspoedig herstel vergroot worden.

Spui 70
2511 BT Den Haag
Tel. 14 070
E-mail
Website

Aandacht voor huiselijk geweld, kinder,- en dierenmishandeling

Dierenwelzijndsnota 2020-2024

Den Haag heeft een van de mooiste en meest inspirerende dierenwelzijnsnota’s die op dit moment gebruikt worden. In deze nota is er uitgebreid aandacht voor de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Een van de genoemde acties is dan ook: Samen met betrokken organisaties werken we aan mogelijkheden voor een inclusieve opvang waar het gehele gezin, dus ook huisdieren, welkom zijn. Een actiepunt wat volledig aansluit bij onze doelstelling en waar wij in samenwerking met de gemeente dan ook werk van gaan maken.

Regiovisie aanpak huiselijk geweld regio haaglanden

De gemeente werkt, net als de andere gemeenten, met een regiovisie aanpak huiselijk geweld. Een onderdeel van de huidige regiovisie is: In de regio Haaglanden wordt huiselijk geweld zoveel mogelijk voorkomen, zo snel mogelijk herkend, erkend en behandeld, waardoor de veiligheid duurzaam wordt geborgd. De focus ligt op preventie, het aanpakken van de oorzaken van geweld en de risicofactoren om zo het geweld duurzaam te stoppen. Helaas worden huisdieren hierin nog niet expliciet meegenomen, maar door de huidige aandacht voor de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling wordt er toch actie ondernomen. Wij hopen van harte dat ook huisdieren in de volgende regiovisie meegenomen worden en gezien als onderdeel van het systeem.

Onze aanpak

Gemeente Den Haag heeft Mendoo in 2021 de opdracht gegeven om hulpverleners binnen de gemeente te informeren over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. We zijn gestart met de grootste stakeholders: Perspektief, Veilig Thuis, GGD en de politie. In November 2021 hebben deze partijen, in samenwerking met Mendoo en in opdracht van de GGD, een Webinar gepresenteerd voor alle dierenartsen binnen de gemeente. Daarnaast heeft Mendoo een E-learning ontwikkeld om de hulpverleners binnen de gemeente te informeren over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling.

Omdat wij graag zien dat opgedane kennis ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht kan worden, hebben we een interactieve training ontwikkeld waarbij aandacht is voor de verschillende signalen van huiselijk geweld, kinder,- en dierenmishandeling. De cursisten zullen door middel van viritual reality zelf in een situatie belanden waarbij ze voor bepaalde keuzes komen te staan en ontdekken wat de gevolgen van die gemaakte keuzes kunnen zijn. Stichting Mendoo zal zich ook dit jaar inzetten om deze, maar ook andere stakeholders binnen de gemeente, te (blijven) informeren over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling en hulpverleners handvatten geven om de signalen te leren herkennen ernaar te handelen.

Stakeholders

Contact

Wil uw gemeente ook aandacht aan de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling besteden en ervoor zorgen dat mensen sneller de stap zullen zetten om de gewelddadige situatie te ontvluchten? Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op: