De ANBI-regeling, iets goeds doen met belastingvoordeel

Stichting Mendoo is door de belastingdienst aangewezen als ‘algemeen nut beogende instelling’. Dit betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over giften of nalatenschappen. Uw gift of erfenis wordt dus helemaal gebruikt om onze missie te steunen. Bovendien kunt u als donateur zelf uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Meer over ANBI-regeling vindt u op www.anbi.nl

U kunt ook kiezen voor een periodieke schenking. Deze is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Bij deze vorm schenkt u ons minimaal 5 jaar lang, minimaal 1 keer per jaar, een vast bedrag. Het belastingvoordeel dat hieruit voortvloeit is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%. Het inkomstenbelastingvoordeel kunt u zelf berekenen met de schenkcalculator van de belastingdienst.

Hieronder staan twee voorbeelden van een schenking. Het eerste voorbeeld gaat over een eenmalige schenking van € 2000,-. Het tweede voorbeeld gaat over een periodieke schenking van € 2000,-:

Een normale schenking zonder belastingvoordeel:
Jaarlijkse schenking via een losse gift: € 2000,-
Geen belastingvoordeel: € 0,-
U betaalt € 2000,- en Mendoo ontvangt € 2000,-.

Een periodieke schenking mét belastingvoordeel:
Jaarlijkse schenking: € 2000,-
Belastingvoordeel 42%: € 840,-
U betaalt € 1160 en Mendoo ontvangt € 2000,-

Wilt u meer informatie over periodiek schenken of het formulier ontvangen, neem dan contact op met Linda de Regt via 06-14454595 of linda@mendoo.nl