Privacyverklaring

Stichting Mendoo (hierna “wij”) vindt het belangrijk dat mensen de regie hebben over hun persoonsgegevens. Daarom zullen wij daar altijd vertrouwelijk en zorgvuldig mee omgaan.

De privacyverklaring wordt van tijd tot tijd gewijzigd. Bezoekers van onze website worden geadviseerd periodiek onze privacyverklaring te lezen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites. Wanneer je een andere website via een link op onze website bereikt (inclusief sociale media), kunnen deze websites hun eigen privacyverklaring hebben. Wij adviseren je daarom ook het beleid van derden te raadplegen om te begrijpen hoe jouw persoonsgegevens worden gebruikt.

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Van wie verwerken we de persoonsgegevens?
We verwerken jouw persoonsgegevens als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met je. Of als we contact met jou en/of jouw hulpverleners hebben gehad. Zoals:

 • Iedereen die interesse toont in stichting Mendoo of gebruik maakt van onze diensten en hiervoor zijn of haar gegevens (bijvoorbeeld online) bij ons achterlaat.
 • Personen (en dieren) die op een andere manier aan ons verbonden zijn en waar we een zakelijke relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad (bijvoorbeeld medewerkers, bestuurders van organisaties of andere belanghebbenden).

Waarom verwerken we persoonsgegevens?
We verzamelen, gebruiken en bewaren (“verwerken”) persoonsgegevens. Wij mogen deze persoonsgegevens alleen verwerken als we daarvoor een specifiek doel hebben. Deze verwerkingen helpen ons bij het realiseren van onze missie:

Stichting Mendoo wil kwetsbare mensen in een problematische situatie die zich beroepen op het maatschappelijke vangnet in Nederland helpen door opvangmogelijkheden voor hun huisdieren te realiseren én wil de bewustwording over de band tussen mens en dier, en dierenwelzijn in het algemeen, vergroten.

Om dit te bereiken hebben we om de volgende redenen de persoonsgegevens nodig:

 • Om onze overeenkomst met jou (bijvoorbeeld door een hulpvraag) uit te kunnen voeren
  We houden gegevens bij in onze database. Hierin staat persoonlijke informatie over de hulpvrager, zijn of haar huisdier en de naam en contactgegevens van zijn/haar begeleider.
  Dit doen wij zodat we gericht de juiste hulp kunnen bieden die op dat moment nodig is.
 • Contact onderhouden met gastouder(s)
  We houden gegevens van gastouder(s) in het programma bij, zodat wij gastouder(s) kunnen benaderen voor het opvangen van een dier en contact kunnen onderhouden ten tijde van de opvangperiode. Ook kunnen wij zo eventuele bestellingen of betalingen doen voor het opgevangen dier. Gastouder(s) kunnen worden geïnformeerd over ontwikkelingen binnen Blijf van mijn Dier (o.a. via de nieuwsbrief).
 • Contact onderhouden met degenen die een contactverzoek indienen via de site
  We leggen deze persoonsgegevens vast, zodat wij contact kunnen opnemen met eventuele hulpverleners, geïnteresseerden en belanghebbenden.
 • Verwerken donateurschap of enkele gift
  Wij leggen persoonsgegevens vast van relaties, donateurs of giftgevers (hierna: “donateur”) ter uitvoering van het donateurschap of verwerking van een eenmalige gift.
 • Bedanken en informeren
  De persoonsgegevens kunnen wij gebruiken om de donateur telefonisch, per post en of e-mail te bedanken voor de donatie of te informeren over onze behaalde successen, lopende projecten, nieuws en evenementen. Heb je een vraag of klacht hierover, geef het dan door via ons contactformulier.
 • Om een beter inzicht te krijgen in onze donateurs en bezoekers van de website
  Wij kunnen analyses van onze donateurs en hun donaties uitvoeren om de effectiviteit van onze wervingscampagnes te verbeteren. Wij kunnen ook analysetechnologie op onze website toepassen om beter te begrijpen hoe mensen onze website gebruiken (zie hieronder voor bijzonderheden over het gebruik van cookies op de website).
 • Om aan de wet te voldoen
  Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan de wet of een rechterlijke beslissing.

Persoonsgegevens zullen niet worden verzameld of worden gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij wij van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Welke gegevens worden verwerkt?
Hieronder staat een overzicht van persoonsgegevens die we verwerken.

Van bezoekers van onze website, donateurs en mensen die een contactverzoek indienen kunnen wij de volgende gegevens verwerken:

 • Naam (voor en achternaam)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer

Van de eigenaar van dier(en) verwerken wij, na goedkeuring van de betreffende persoon, bovendien de volgende gegevens:

 • Gegevens van het huisdier (naam, soort, ras, geboortedatum, geslacht, medische geschiedenis, gedrag en verblijfplaats);
 • Gegevens van de opvang waar de eigenaar verblijft;
 • Gegevens van de hulpverleners die betrokken zijn bij het hulpverleningstraject;
 • Gegevens van de aansprakelijkheidsverzekering;
 • Informatie over de eigenaar en het dier, zoals de reden waarom hij/zij zich heeft aangemeld;
 • Informatie over de voortgang van het hulpverleningstraject;
 • Informatie over het contract dat getekend wordt door de eigenaar;
 • Datum van aanmelding en bijzonderheden die betrekking hebben op de situatie rondom het welzijn van het huisdier.

Van gastouder(s) verwerken wij, na goedkeuring van het gastgezin, de volgende gegevens:

 • Gegevens over het gezin en de woonsituatie;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens van de eventueel aanwezige huisdier(en) (naam, soort, ras, geslacht, medische geschiedenis, gedrag);
 • Informatie die de gastouder aan ons verstrekt met betrekking tot het opvangdier (de tweewekelijkse updates);
 • Informatie over het contract dat getekend wordt door de gastouder;
 • Datum van aanmelding en bijzonderheden die betrekking hebben op de situatie rondom het welzijn van het huisdier/ de huisdieren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mendoo kan jouw persoonsgegevens met derden delen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en wij zullen deze gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Verder kan jouw informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

Jouw rechten
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten:

 • Recht op informatie en inzage: je kan op aanvraag inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Daarbij kunnen we je ook vertellen waarom we dat doen.
 • Recht om vergeten te worden: je kan ons vragen om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen. Indien er andere doeleinden zijn waarvoor we rechtmatig je gegevens verwerken, kan het zijn dat we ze voor dat doel nog wel (tijdelijk) verwerken.
 • Recht om te wijzigen: indien wij verkeerde gegevens van je hebben, kun je deze laten wijzigen. Dat kan via dit formulier.
 • Beperking: als je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, kan je dit kenbaar maken. We zullen deze verwerking dan binnen redelijke termijn beperken.
 • Bezwaar: je kan door contact met ons op te nemen bezwaar maken tegen het verwerken van je gegevens.
 • Overdraagbaarheid: je hebt de mogelijkheid om op aanvraag je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Wanneer je dit wenst, neem dan contact op via dit formulier.

Bewaartermijn
Vaak bewaren we jouw gegevens voor langere tijd. Zo kunnen wij de herkomst van onze inkomsten analyseren en toekomstige marketingactiviteiten hierop afstemmen. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze verzameld hebben.

Wij worden door de belastingdienst verplicht onze financiële administratie met jouw factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren. Daarna zullen wij deze gegevens verwijderen.

Als je ons vraagt je niet meer te benaderen, moeten we bepaalde contactgegevens voor onbepaalde tijd bewaren. Anders weten we niet dat we je niet meer mogen benaderen.

Wil je meer weten over de bewaartermijn van de persoonsgegevens die we van jou hebben? Neem dan contact op via ons contactformulier.

Hoe worden mijn gegevens bewaard?
Wij zorgen voor een adequate beveiliging van de systemen waarin we jouw gegevens opslaan. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen.

Alle gegevens die je invult op onze website, worden via een beveiligde verbinding verstuurd.

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ons contactformulier.

Anoniem doneren
Natuurlijk is het altijd mogelijk om anoniem te doneren. Vermeld dit bij je overschrijving en we zullen je naam en IBAN niet verder verwerken in verband met die donatie. Donaties via iDeal of creditcard verlopen via een andere partij. In dat geval zullen wij jouw IBAN of creditcardgegevens niet verwerken in verband met die donatie.

Eigendomsrecht
Tenzij anders wordt aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de informatie bij Mendoo.

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van stichting Mendoo in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deep links tussen de website van stichting Mendoo en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van stichting Mendoo.

Cookies
Wij maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruik om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wijziging privacyverklaring
Wij kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 11 februari 2021.

Contactgegevens
Stichting Mendoo
info@mendoo.nl
06 – 40 26 14 35
KvK: 74821881