Dieren in de opvang

Al elf vrouwenopvanglocaties laten slachtoffers van huiselijk geweld mét huisdieren toe. Door de krachten te bundelen tussen vrouwenopvanglocaties en Mendoo is diertoegankelijk beleid vrij eenvoudig te realiseren. Door heel Nederland.  Een fijne oplossing, omdat mens en dier samen kunnen blijven en samen kunnen herstellen van de gewelddadige thuissituatie.

Vrouwenopvang

Mendoo zet zich in om meer vrouwenopvanglocaties te stimuleren mensen met huisdieren toe te laten. Door diertoegankelijk beleid hoeft een huisdier geen reden meer te zijn de vlucht uit te stellen. Ook heeft het een positieve uitwerking op het hersteltraject. Wij ondersteunen opvanglocaties en de mensen die daar wonen en werken bij de verzorging van de huisdieren en alle zaken eromheen.

Gemeenten

Elke gemeente houdt zich bezig met de beleidsvelden huiselijk geweld & kindermishandeling en dierenwelzijn. Wat vaak onderbelicht wordt, is de wisselwerking tussen beiden: de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Door hier aandacht aan te geven krijgt de gemeente de mogelijkheid een oplossing bieden voor mensen in nood met een huisdier. Zodat zij niet langer tussen wal en schip vallen.

Het belang voor mens en dier

Vaak beseffen mensen zich niet wat een huisdier voor iemand in nood kan betekenen. Huisdieren zorgen voor gezelschap, zekerheid, warmte en veiligheid.
Uit meerdere onderzoeken blijkt hoe belangrijk het is om aandacht te hebben voor de band tussen mens en dier. Het meenemen van een huisdier betekent voor velen niets anders dan het meenemen van een familielid. De stress en angst die het veroorzaakt door gescheiden te worden van een huisdier is voor velen niet anders dan gescheiden te worden van een familielid.
Het verlies van een huisdier kan het herstel en veerkracht belemmeren. Er is zelfs gebleken dat een gedwongen scheiding van een gezelschapsdier aanzienlijk bijdraagt aan acuut trauma, waardoor het risico op langdurige PTSS toeneemt. Met name voor kinderen kunnen de gevolgen van het verlies van een gezelschapsdier bijzonder traumatisch zijn.

Duidelijk is wel dat we met elkaar moeten proberen dit extra leed te voorkomen en te zorgen dat mens en dier samen opgevangen kunnen worden. En deze mogelijkheid is er.

11

Opvanglocaties

laten op dit moment huisdieren toe. Zij zorgen ervoor dat de huisdieren meegenomen kunnen worden in de vlucht en er dus geen zorgen meer zijn over het achtergebleven dier.

5

gemeenten

erkennen de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling en zetten de hulp van Mendoo in om deze kennis binnen de gemeente te vergroten zodat nog meer mensen en hun dieren geholpen kunnen worden.

487

slachtoffers

van geweld hebben we kunnen helpen door de zorgen over het huisdier weg te nemen. Dit gebeurde enerzijds door de opvang van het huisdier bij gastouders en anderzijds doordat zij het huisdier mee mocht nemen naar de opvanglocatie.