Organisatie

Mendoo is een anbi-stichting die zich inzet voor slachtoffers van huiselijk geweld en hun huisdieren. Onze organisatie helpt mensen in Nederland die niet of pas veel later vluchten, omdat ze geen oplossing hebben voor hun huisdier. Door het bieden van professionele en vooral ook liefdevolle zorg voor hun dieren accepteren zij eerder hulp. Hun herstel verloopt vaak veel beter, juist doordat ze weten dat hun huisdier het goed maakt.

Kijk hier hoe jij gastouder kunt worden of een financiële bijdrage kunt leveren.

Oorsprong

Mendoo begon in 2014 als reactie op het rapport Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland. In dit onderzoek zijn vrouwen met huisdieren uit verschillende blijf-van-mijn-lijfhuizen door heel Nederland geïnterviewd. De meest schokkende conclusie is dat 41% van deze vrouwen hun hulpvraag heeft uitgesteld, omdat er geen opvang was voor hun huisdier. Dit uitstel duurde gemiddeld een jaar.

Mendoo heette destijds ‘Stichting Blijf van mijn Dier’ en opereerde onder de vleugels van het IFAW (International Fund for Animal Welfare). De opvang van huisdieren werd toen nog uitsluitend aangeboden bij gastouders.

Vanwege de groeiende (hulp)vraag is onze organisatie inmiddels een zelfstandige anbi-stichting. ‘Blijf van mijn Dier’ is overgegaan in Stichting Mendoo – mens en dier samen naar herstel. We bieden nu niet alleen meer opvang bij gastouders, maar werken ook samen met vrouwen-/mannenopvangorganisaties om cliënten met huisdieren in de opvang toe te laten.

Draag jij ons werk een warm hart toe? Kijk hier hoe jij ons kunt helpen.

Bestuur

Mendoo wordt bestuurd door een duo-directie en gecontroleerd door een onafhankelijke raad van toezicht.

Raad van toezicht:
Voorzitter Erik Prakken, investment manager
Vice voorzitter Margje de Jong, directeur dierenambulance organisatie
Lid Olga Bleijenberg, office manager
Lid Marijn van Delden, dierenarts

Directie/bestuur:
Rianne Haaijema
Linda de Regt