E-learning

Eén van de doelen van Mendoo is het overbrengen van kennis en informatie over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Door informatie te delen zorgen we ervoor dat meer en meer mensen op de hoogte zijn van de belangrijke rol die huisdieren spelen in situaties van geweld.

Waarom een E-learning?

Mendoo heeft zich de afgelopen periode ingezet om de kennis die zij heeft over de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling op een toegankelijke wijze met het werkveld te delen. Zo is er een interactieve training ontwikkeld waarbij hulpverleners uit het sociale veld inzicht krijgen in de rol van huisdieren in situaties van huiselijk geweld en de signalen van zowel kinder- als dierenmishandeling leren te herkennen en er ook naar te handelen.

Omdat het (nog) niet voor iedereen mogelijk is om de interactieve training te volgen (dit kan alleen in groepsgrootte van 12 deelnemers) hebben we ook een e-learning ontwikkeld. Door deze e-learning te doorlopen leer je de achtergrond kennen van de band tussen mens en dier, de consequenties van die band in situaties van huiselijk geweld en weet je ook welke stappen je kunt zetten om geweld eerder te laten stoppen.

Deze e-learning is voor iedereen toegankelijk omdat wij, net als in ons werk, geen drempels willen creëren en het voor iedereen belangrijk kan zijn om deze kennis tot je te nemen. Wel vragen wij om een vrijwillige bijdrage, zodat we ons werk voort kunnen blijven zetten en slachtoffers van huiselijk geweld en en hun huisdieren een veilige toekomst tegemoet kunnen gaan.

 

VRIJWILLIGE BIJDRAGE

Als je de aanvraag voor de E-learning hebt ingestuurd, ontvang je een mail waarin je op de mogelijkheid wordt gewezen om een vrijwillige bijdrage te doen. Op deze manier help je mee ons werk voort te zetten en meer mensen, kinderen en dieren uit een geweldsituatie te halen.

Start direct met de E-learning!

     Niets uit de E-learning mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mendoo.